Gostyński Budżet Obywatelski 2015

4018 tyle łącznie głosów zebrały cztery zwycięskie zadania w ramach „Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego. Decyzją mieszkańców w roku 2015 kontynuowana była bezpłatna komunikacja miejska wraz z jednym dniem w tygodniu na terenach wiejskich, budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie, rewitalizacja boiska sportowego w Goli oraz budowa siłowni zewnętrznej w Goli. Realizacja tych projektów szacowana była na kwotę o 20.000 złotych większą, niż milion złotych jaki samorząd planował przeznaczyć na budżet obywatelski. Dzięki zwieszeniu puli pieniędzy udało się zrealizować cztery najwyżej ocenione przez mieszkańców naszej gminy projekty.

W ramach „Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego” wpłynęło 6916 ankiet, z czego 6595 to głosy ważne. W inicjatywę zaangażowali się mieszkańcy od 18 do 99 roku życia.

W głosowaniu największą liczbę głosów (1214) zebrał wniosek „Bezpłatna komunikacja miejska (w tym jeden dzień targowy w tygodniu – tereny wiejskiej)”. Koszt zadania oszacowano na 350.000 zł. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Daleszynie zebrała 1052 głosy. Boisko został wybudowane przy Szkole Podstawowej w Daleszynie i składa się z boiska do koszykówki, siatkówki oraz boiska do piłki ręcznej i nożnej. Budowę kompleksu wyceniono na 290.000 zł. „Rewitalizacja boiska sportowego o nawierzchni bitumicznej w Goli – powstanie wielofunkcyjnego boiska o sztucznej nawierzchni” zebrało 879 głosów, a koszt inwestycji wyceniono na 340.000 zł. Budowę siłowni zewnętrznej w Goli poparło 873 mieszkańców. Koszt budowy 8 urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, które są uzupełnieniem dla ścieżki rowerowej Gostyń-Gola to 40.000 zł.