Gostyński Budżet Obywatelski 2014

7 zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach „Budżetu Bardziej Obywatelskiego” zostało realizowanych w 2014 roku. Łączny szacunkowy koszt zadań to 295.000 zł. W ramach środków przeznaczonych na „Budżet Bardziej Obywatelski” uruchomiona została darmowa komunikacja miejska w Gostyniu, zorganizowano polsko-niemiecką wymianę uczniów, wymieniono słupy ogłoszeniowe w mieście, powstały nowe miejsca parkingowe na ul. Górnej, do biblioteki zakupiono program komputerowy SOWA, na ul. Leszczyńskiej powstała siłownia zewnętrzna, a w świetlicy osiedlowej na ul. Górnej uruchomiono klub aktywności fizycznej.

20 listopada 2014 r. w gostyńskim ratuszu spotkali się mieszkańcy, którzy zgłosili wnioski w ramach „Budżetu Bardziej Obywatelskiego” i komisja konsultacyjna, która po przedstawieniu wszystkich projektów w głosowaniu zdecydowała, które znajdą się w projekcie budżetu Gostynia na 2014 r. Do składu Komisji konsultacyjnej powołani zostali – Jerzy Kulak (Burmistrz Gostynia, przewodniczący komisji), Roman Danielczyk (przedstawiciel organizacji pozarządowych), Kazimierz Dworecki (przedstawiciel Gostyńskiej Rady Seniorów), Monika Bielka (przedstawicielka Rady Miejskiej), Krystyna Hejnowicz (przedstawicielka Rady Miejskiej), Grzegorz Gorynia (przedstawiciel Rady Miejskiej), Leszek Dworczak (przedstawiciel Rady Miejskiej), Tomasz Skibicki (przedstawiciel Rady Miejskiej), Tomasz Barton (przedstawiciel Rady Miejskiej), Waldemar Sadowski (przedstawiciel Gminnej Rady Sportu), Aleksandra Nyc (przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miejskiej). Najwyższą liczbę punktów podczas głosowania zyskały zadania:

  • Komunikacja miejska w Gostyniu (wnioskodawca Gostyńska Rada Seniorów) – projekt zakłada uruchomienie nieodpłatnej komunikacji miejskiej, szacunkowy koszt zadania to 124.000 zł;
  • Wymiana uczniowska pomiędzy Gimnazjum nr 1 w Gostyniu a Nordschule w Steinach (wnioskodawca nauczyciele języka niemieckiego z Gimnazjum nr 1) – projekt zakłada wymianę młodzieży między szkołami z miast partnerskich Gostynia i Steinach, szacunkowy koszt zadania to 10.000 zł;
  • Dalsza poprawa estetyki miasta (wnioskodawca Leszek Jankowski) - projekt zakłada wymianę na nowe 12 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta, szacunkowy koszt zadania to 60.000 zł;
  • Budowa miejsc parkingowych (wnioskodawca Rada Osiedla Konstytucji 3 Maja w Gostyniu) – projekt zakłada budowę miejsc parkingowych na ul. Górnej od zjazdu w ul. Sikorskiego do bloku 34, szacunkowy koszt zadania 40.000 zł;
  • Zakup komputerowego programu SOWA do elektronicznej obsługi czytelników (wnioskodawczynie Elżbieta Kowalska, Aleksandra Biderman) – projekt zakłada uruchomienie w gostyńskiej bibliotece programu, który ułatwia m.in. czytelnikowi odnalezienie w księgozbiorze i zarezerwowanie szukanej książki za pomocą Internetu, szacunkowy koszt zadania to 25.000 zł;
  • Utworzenie siłowni zewnętrznej (wnioskodawcy: Młodzieżowa Rada Miejska, Arkadiusz Biernacki, Grażyna Gumienna, Elżbieta Borowska, Ilona Łuczak) – projekt zakłada utworzenie siłowni na świeżym powietrzu na ul. Leszczyńskiej, szacunkowy koszt zadania 30.000 zł;
  • Klub aktywności fizycznej (wnioskodawca Rada Osiedla Konstytucji 3 Maja w Gostyniu) – projekt zakłada zaktywizowanie dzieci, młodzieży i seniorów podczas zajęć popularyzujących zdrowy styl życia, szacunkowy koszt to 6.000 zł

Mieszkańcy gminy złożyli łącznie 24 wnioski w ramach „Budżetu Bardziej Obywatelskiego”. 5 projektów przekraczało kwotę 300.000 zł, jaką samorząd przeznaczył na budżet obywatelski. 3 złożone wnioski znalazły już wcześniej swoje odzwierciedlenie w projekcie budżetu na przyszły rok.

Zaloguj się, by móc
brać udział w dyskusji.

...
Proszę wypełnić wymagane pola
...
Proszę wypełnić wymagane pola