Wybraliście. Będzie rondo im. Józefa Zeidlera

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące nadania nazwy nowo wybudowanemu rondu na stylu ul. Leszczyńskiej, ul. Zachodniej i drogi krajowej nr 12. Najwięcej, bo 43%, głosów poparcia zyskała propozycja nazwania ronda im. Józefa Zeidlera.

W konsultacjach mogli wziąć udział mieszkańcy gminy Gostyń, którzy ukończyli 18 rok życia. Na portalu zarejestrowało się w tym czasie 132 nowych użytkowników, z czego 12 to osoby spoza gminy Gostyń lub niepełnoletnie, które nie mogły wziąć udziału w konsultacjach. Konsultacje trwały od 2 do 20 czerwca. Mieszkańcy wybierali nazwę spośród 3 zaproponowanych przez komisję ds. nazewnictwa ulic, placów oraz dróg wewnętrznych w gminie Gostyń. Największe poparcie, bo 43% głosów zdobyła propozycja nazwania rodna im. Józefa Zeidlera. Na propozycję „Zachodnie” oddano 40,3% głosów, a na „Armię Poznań” 16,7%.

Zgodnie z decyzją mieszkańców Burmistrz Gostynia przedstawi radnym projekt uchwały z propozycją nazwania nowego ronda im. Józefa Zeidlera.

Będzie rondo im. Józefa Zeidlera
Będzie rondo im. Józefa Zeidlera