Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu korzystania z usług platformy konsultacje.gostyn.pl

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać wiadomość z prośbą o usunięcie z platformy konsultacje.gostyn.pl na adres go@gostyn.pl

Informujemy że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Gostynia z siedzibą Rynek 2, 63-800 Gostyń.
  2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się listownie pisząc na adres Administratora, e-mailem: iod@um.gostyn.pl lub telefonicznie 65 575 21 13.
  3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody w korzystania z platformy konsultacje.gostyn.pl. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy.
  5. Istnieje prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z usługi.
  7. Zbierane i przetwarzane dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Szczegółowe informacje zawarto w Polityce prywatności

Zaloguj się, by móc
brać udział w dyskusji.

...
Proszę wypełnić wymagane pola
...
Proszę wypełnić wymagane pola