Gostyński Budżet Obywatelski 2016

5 zadań małych i 2 zadania duże zostały zrealizowane w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku. Tak zdecydowali mieszkańcy w głosowaniu. Na wzięcie udziału w konsultacjach społecznych i wypełnienie ankiety zdecydowało się 7957 osób.

Wśród zadań małych największą liczbę głosów zdobyło zadanie „Budowa siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw w Kosowie” (1108 głosów). Akceptację społeczną zyskały także: „Siłownia zewnętrzna na Górnej” (1034 głosów), „Brzezie - siłownia pod chmurką i plac zabaw” (888 głosów), „Pobudowanie sanitariatów w Dusinie” (655 głosów) i „Budowa chodnika i doświetlenie kilku punktów oraz oznaczenie miejsc przejścia dla pieszych na ul. H. Niestrawskiego” (588 głosów).

Spośród 13 zadań dużych najwięcej głosów zebrało zadanie „Budowa drogi w Starym Gostyniu” (1814 głosów). Zrealizowany zostanie także jeszcze jeden duży projekt „Stanica rekreacyjno-wypoczynkowa "U Potworowskich” w Goli” (1148 głosów).

W głosowaniu wzięło udział 7.957 osób. Elektronicznie oddano 1014 głosów. Nieważnych było 690 oddanych głosów.

Zaloguj się, by móc
brać udział w dyskusji.

...
Proszę wypełnić wymagane pola
...
Proszę wypełnić wymagane pola