Gostyński Budżet Obywatelski 2017

5 projektów małych i 3 projekty duże zostaną zrealizowane w 2017 roku w ramach Gostyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wśród zadań małych największą liczę głosów zebrał projekt „Rewitalizacja placu przy sali wiejskiej Brzezie – plac zabaw i ogrodzenie” (990 głosy). W przyszłym roku zrealizowane zostaną także projekty: „Powiększenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Osowie”, „Budowa oświetlenia w Krajewicach”, „Neon dla kina w Gostyniu” i „Doposażenie placu zabaw i boisk sportowych przy ul. Górnej”. Koszt wszystkich zadań małych opiewać będzie na kwotę 165.000 zł.

Wśród projektów dużych największe poparcie uzyskał projekt „Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Goli” (873). W przyszłym roku zrealizowane zostaną także „Budowa drogi z rurociągiem odprowadzającym wody opadowo-deszczowe do rowu (Obry) w Stankowie” oraz „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kunowie”. Realizacja zadań dużych kosztować będzie na 798.000 zł.

W głosowaniu internetowym i tradycyjnym w lokalach wyborczych wzięło udział 4.437 mieszkańców naszej gminy, co stanowi blisko 19% uprawnionych. Zdecydowanie większym zainteresowaniem cieszyło się głosowanie internetowe za pomocą strony www.gbo.gostyn.pl. W ten sposób zagłosowały 4.173 osoby. To ponad 4 razy więcej niż rok wcześniej. Na osobiste głosowanie w jednym z 26 lokali wyborczych zdecydowało się tylko 264 wyborców.

Parking przed świetlicą w Goli
Parking przed świetlicą w Goli

Zaloguj się, by móc
brać udział w dyskusji.

...
Proszę wypełnić wymagane pola
...
Proszę wypełnić wymagane pola